Archief

Agenda

  • Geen evenementen

Legionella inspecties jachthavens

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in het vaarseizoen van 2015 jachthavens controleren op legionellapreventie. De inspecties hebben tot doel de naleving te verbeteren en daarmee legionella te voorkomen.

De jachthavens moeten bij de controles kunnen laten zien dat zij beschikken over een juiste risicoanalyse en een beheersplan legionella. Daarnaast kijkt de ILT […]

Het einde van rode diesel

Op 1 januari 2013 mogen watersporters geen gebruik meer maken van de zogenaamde rode diesel. Vanaf die datum is het gebruik van deze brandstof met een laag belastingtarief alleen voorbehouden aan de beroepsvaart. De aanwezigheid van rode diesel in een tank is dankzij de toevoeging van een herkenningsmiddel in de halfzware olie en gasolie […]