Archief

Agenda

  • Geen evenementen

Langsdammen Wamel en Ophemert

Zoals vele van u ongetwijfeld al heeft gezien ligen er nogal wat werkschepen op de Waal t.h.v. Wamel en Ophemert, bezig met de aanleg van de langsdammen.

Op de vraag of we achter die dammen kunnen varen is het antwoord voorlopig NEE. Het komend vaarseizoen gaan de werkzaamheden nog door en moeten we de […]

Beleving Waal

Zoals de meeste leden weten wordt de Waal tussen Tiel en St. Andries de komende tijd drastisch veranderd. Kribverlagingen en langsdammen zijn inmiddels bekende begrippen

Rijkswaterstaat wil graag van ons weten hoe wij De Waal beleven als (varend) recreant.

Daartoe heeft men een enquête on-line gezet en worden wij uitgenodigd om hier wat tijd […]

Kribverlagingen Waal

Werk aan de Waal tussen Tiel en Gorinchem begint komend voorjaar. Opdracht voor kribverlaging en langsdammen gegund aan Van den Herik en Boskalis. Werkzaamheden duren tot eind 2015.

Rijkswaterstaat begint in het voorjaar met het verlagen van kribben en het aanleggen van langsdammen tussen Tiel en Gorinchem. De opdracht voor het werk is deze […]

Kribverlagingen Waal fase 3

Rijkswaterstaat zet een volgende stap in het project "Kribverlaging Waal fase 3". Van 9 augustus 2012 tot en met 20 september 2012 liggen de besluiten voor dit project en de aanleg van langsdammen Wamel-Ophemert' met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage.

Het projectgebied van de kribverlaging ligt in de gemeenten West Maas […]

Varen achter langsdammen toegestaan

Het Watersportverbond is blij met de mededeling van Rijkswaterstaat. Zij keurt het recreatievaren, achter de toekomstige langsdammen, op de Waal goed.

Tevredenheid Op de Waal in de buurt van Tiel (traject Wamel en Ophemert), worden de komende jaren in het kader van de hoogwaterproblematiek langsdammen gerealiseerd. Het Watersportverbond heeft de afgelopen jaren samen met steun […]

Langsdammen

Onderstaande brief is door Dick Sluijter als bestuurslid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) geschreven aan Rijkswaterstaat. Aangezien wij als leden van Watersportvereniging De Waal hier rechtstreeks mee te maken krijgen, wil hij ons op deze wijze op de hoogte te houden van hetgeen het VNM doet.

Reacties c.q. commentaar zijn welkom.

[…]