Archief

Agenda

  • Geen evenementen

De Vereniging


De Tielse Watersportvereniging “De Waal” heet u welkom, zowel op deze site als in onze jachthaven aan de rivier de Waal, gelegen op korte afstand van de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Op deze site vindt u informatie voor de leden en alles wat u als passant moet weten over onze jachthaven.

Verder leest u op de site bijzonderheden over Tiel, een van de oudste steden van Nederland.

Ook verwijzen we u met enkele nuttige links naar bedrijven en onze sponsors.

Via de contactpagina kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.

TWV “De Waal”

De volledige naam van de vereniging is Tielse Watersportvereniging “De Waal” en is gevestigd te Tiel. Zij kan ook worden aangeduid als TWV “De Waal”.

De vereniging is opgericht op 9 september 1948 en heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de watersport, zowel in het algemeen als ten aanzien van de zeil- en motorbootsport in het bijzonder. Een en ander ongeacht of dit in wedstrijd- dan wel in recreatief of in toeristisch verband geschiedt.

Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:

  • het beheren en exploiteren van de jachthaven met de daarbij behorende accommodaties
  • het verlenen van diensten aan gebruikers van de jachthaven
  • het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, alsmede het organiseren van lezingen en cursussen
  • het geven van voorlichting, inlichtingen en adviezen aan de leden alsmede aan publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het met deze organisaties samenwerken
  • het verlenen van gastvrijheid aan passanten

 

Lid worden?

Lid worden van onze watersportvereniging kan alleen indien u in aanmerking komt voor een ligplaats. Daartoe kunt u een verzoek richten aan het secretariaat van de vereniging via dit formulier.

De duur van het adspirant-lidmaatschap bij onze vereniging is twee jaar.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over het lidmaatschap c.q. de ligplaats of de tarieven verzoeken wij u vriendelijk via e-mail contact op te nemen met onze secretaris.